East Caribbean States

Anguilla (EC dollar), Antigua (EC dollar), Barbados (untill 1973, dollar), British Guiana (now Guyana), British Virgin Islands (US dollar), Dominica (EC dollar), Grenada (EC dollar), Montserrat (EC dollar), St. Kitts & Nevis (EC dollar), St. Lucia (EC dollar), ST. Vincent (EC dollar), Trinidad & Tobago(dollar)

currency year number
British East Caribbean Territories 1955-1965
1 cent 1964 KM#2
2 cents 1964 KM#3
5 cents 1955 KM#4
10 cents 1965 KM#5
25 cents 1955 KM#6
25 cents 1965 KM#6
50 cents 1965 KM#7
East Caribbean Territories 1965-1981
East Caribbean States 1981- present
1 cent 1981 KM#10
2 cents 1981 KM#11
2 cents 2004 KM#34
5 cents 1993 KM#12
10 cents 1995 KM#13
25 cents 1981 KM#14
25 cents 1987 KM#14
1 dollar 1986 KM#15
1 dollar 1991 KM#20
1 dollar 2004 KM#39

amount of coins: 17