Comm.coins Netherlands

 

The Wedding coin.
For the occasion of the marriage between prins Willem-Alexander and Máxima Zorreguieta
10 euro huwelijksmunt 2002 2002 De Huwelijksmunt.
Ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Willem-Alexander & Máxima Zorreguieta
The van Gogh Five
For the occasion of the 150th Birthday of Vincent van Gogh
5 euro van gogh vijfje 2003 Het Van Gogh Vijfje
Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Vincent van Gogh
The Birth coin.
For the occasion of the birth of princes Catherina-Amalia
10 euro geboortemunt 2004 2004 De Geboortemunt
Ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia
The Europe coin.
For the occasion of the expansion of the European Union
5 euro europamunt 2004 2004 De Europamunt Ter gelegenheid van de uitbreiding van de Europese Unie
The Kingdom coin
The Netherlands, Aruba and The Netherlands Antilles together for 50 years
5 euro koningsrijkmunt 2004 2004 De Koninkrijksmunt
Nederland, Aruba en Nederlandse Antillen 50 jaar samen
The Jubilee coin
For the occasion of the government jubilee of Queen Beatrix
10 euro jubileummunt 2005 2005 De Jubileummunt
Ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix
The Peace Five
For the occasion of 60 years Peace and Freedom
5 euro vredesvijfje 2005 2005 Het Vredes Vijfje
Ter gelegenheid van 60 jaar Vrede en Vrijheid
The Australia Five
For the occasion of 400 years Australia and the Netherlands
5 euro rembrandt vijfje 2006 Het Australië Vijfje
Ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen Australië en Nederland
Tax Authority FiveFor  the accassion of 200 years Tax Autorithy in the Netherlands 5 euro belasting vijfje 2006 Het Belastingdienst Vijfje
Ter gelegenheid van 200 jaar belastingdienst in dienst van de samenleving
The Rembrandt Five
For the occasion of 400 years Rembrandt van Rijn
5 euro rembrandt vijfje 2006 Het Rembrandt Vijfje
Ter gelegenheid van 400 jaar Rembrandt van Rijn
Michiel de Ruyter FiveFor the occasion of the birth of Michiel de Ruyter 400 years ago in Vlissingen. 5 euro michiel de ruyter vijfje 2006 Michiel de Ruyter vijfjeTer gelegenheid van het feit dat Michiel Adriaszoon Ruyter 400 jaar geleden in Vlissingen geboren is.
50th Anniversary of the Treaty of Rome 2 euro Luxemburg_2EUvvr2007S 2007

50ste herdenking van de ondertekening van het Verdrag van Rome

The Architecture Five For the occasion The Netherlands and architecture. 5 euro architectuur vijfje 2008 Het Architectuur Vijfje Ter gelegenheid van Nederland en architectuur.
The Manhattan Five For the occasion of 400 years The Netherlands and Manhattan 5 euro manhattan vijfje 2009 Het Manhattan Vijfje Ter gelegenheid van 400 jaar Nederland-Manhattan
10th anniversary of the Euro.  2 euro 2 euro 2009 2009  10-jarig jubileum van de Euro.
The Japan Five
For the occasion of 400 years trade relations The Netherlands and Japan
5 euro japan-vijfje nl 2009 Het Japan Vijfje.
Ter gelegenheid van 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland-Japan
The Max Havelaar FiveFor the occasion that 150 years ago the most important 5 euro
NL maxhavelaar-vijfje
2010

Het Max Havelaar Vijfje

Ter gelegenheid van 150 jaar geleden dat een van de belangrijkste Nederlandstalige letterkundige werken verscheen: Max Havelaar, geschreven
door Multatuli.

The Waterland Five 5 euro
waterland vijfje
2010

Het Waterland Vijfje

Het Waterland Vijfje symboliseert de bijzondere band die Nederland heeft met het water.

 

500 years Eramus 2 euro Nederland-2011-2-EURO-Erasmus 2011

De Erasmus munt

De Erasmusmunt is uitgegeven om te herdenken dat het boek Lof der Zotheid (Laus Stultitiae) van Erasmus 500 jaar geleden verscheen.

  5euro Muntgebouw-Vijfje nl 2011

Muntgebouw vijfje

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Muntgebouw is een herdenkingsmunt geslagen

  5 euro schilderkunst-vijfje NL 2011

Schilderkunst vijfje

Nederland heeft een grote naam op het gebied van de schilderkunst – van oude Hollandse Meesters tot hedendaagse kunst.

50 years WNF 5 euro wnf-vijfje nl 2011

50 jaar WNF

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds (WNF)

For the occasion of 10 years of euro. 2 euro nederland 2012 2 euro
2012 ter gelegenheid van 10 jaar euro

Tullip five

For the occasion of 400 years diplomatic relations Netherlands-Turkey.

5 euro tulpenvijfje goed 2012

Tulpenvijfje

Ter gelegenheid van 400 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland-Turkije.

  5 euro beeldhouwkunst vijfje 2012 Het beeldhouwkunst vijfje Het Beeldhouwkunst Vijfje is een ode aan alle beeldhouwkunstuitingen van Nederlandse bodem.
  5 euro grachtengordel vijfje 2012 2012 Het grachtengordel vijfje

double head Beatrix and Alexander

2 euro dubbele kop 2012 2012 Dubbele kop Beatrix en Alexander vanwege troonwisseling

300 years Peace

5 euro vredesvijfje 2013 2013 300 jaar vrede vijfje
 Kings 10 euro. 10 euro koningstientje 2013 2013 Koningstientje
 Rietveld 5 euro 5 euro rietveld vijfje 2013 2013 Rietveld vijfje
100 years Peace Palace 5 euro afbeelding vredespaleis 5 2013 100 jaar Vredespaleis
200 years Kingdom of the Netherlands 2 euro 200 jaar koninkrijk nederland 2013 2013 200 jaar koninkrijk der Nederlanden
double head 200 years Kingdom motive 2 euro Koningsdubbelportret_2014 2014 Dubbele kop motief 200 jaar koninkrijk.
 The mill 5 euro Molen-Vijfje-2014 2014 Molen vijfje
 For the occasion of 200 years Dutch Central Bank. 5 euro 2014-denederlandschebank 2014 Nederlandse Bank vijfje

ter gelegenheid van 200 jaar Nederlandse Bank

 200 years battle of Waterloo 5 euro 2015-waterloovijfje 2015 2015 Waterloo vijfje

ter gelegenheid van 200 jaar Waterloo

 Van Nelle fabrik 5 euro 2015 van nelle vijfje 2015 Van Nelle vijfje Voor de gelegenheid Van Nellefabriek UNESCO Werelderfgoed.
30 years European flag 2 euro nederland 30 jaar europa 2015 30 jaar Europese vlag
 Fot the occasion of waddenzee Unesco heritage. 5 euro waddenvijfje 2016 2016 Waddenvijfje Voor de gelegenheid van Waddenzee UNESCO Werelderfgoed.
 Jheronimus Bosch 5 euro 5 euro 2016 Jheronimus Bosch vijfje Ter ere van het Jheronumus Bosch Jaar
 Red Cross 5 euro 5 euro 2017 Het rode kruis vijfje
 10 euro for the 50th birthday of the king 10 euro 2017 Verjaardagstientje
 Fanny Blankers 5 euro 5 euro 2018 Fanny Blankers vijfje
5 euro 2018 Schokland vijfje